PURPLE LOTUS HOTEL
Địa chỉ: 232 Trường Chinh, Khu 5, P. Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203 831 222 / Đặt Phòng:
Hotline: 0902 056 389/ Đặt Phòng: 0931526388
Email: dos@lotushaiduonghotel.com
Website: lotushaiduonghotel.com
Gửi liên hệ về cho chúng tôi
Địa điểm